Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ uzmanlarının oluşturduğu Aktif Akademi grubu tarafından şirket bünyesindeki tüm çalışanlara eğitim verilmekte olup aynı zamanda Promart Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesindeki Promart Eğitim Merkezine danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • » Temel Değerleme

  Amaç: Bu eğitimin amacı genel anlamda teminat alma amacı ile banka ve finans kurumlarına veya bayilik teşkilatı ile çalışan kuruluşlara hazırlanan değerleme raporların hazırlanması için gerekli yeterliliği sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcı (kursiyer) bir değerleme raporu hazırlayabilecektir.

  Eğitim teorik eğitimden ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Cumartesi ve Pazar günü teorik eğitim verilirken kursiyer en az bir gün en fazla 5 gün olmak üzere bir uzman nezaretinde uygulamalı eğitim almaktadır.

  Eğitime katılım zorunludur. Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kursiyere “bir taşınmazın değerlemesi” proje ödevi olarak verilir. Kursiyer uzman nezaretinde hem saha çalışmasını hem de ofis çalışmasını tamamlayarak banka veya finans kuruluşlarına gönderilmek üzere gerçek bir rapor hazırlar. Teorik eğitim ve en az bir günlük uygulamalı eğitime katılan ve proje ödevinde başarılı olanlara SERTİFİKA belgesi verilirken, sadece teorik eğitime katılanlara KATILIM belgesi verilir.

  Bu eğitimi tamamlayan katılımcı (kursiyer), değerleme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde rapor hazırlayabilecek düzeye veya çözüm ortağı şeklinde çalışabilecek düzeye gelir.

  Bu eğitim ile değerleme sektöründe deneyimi olmayıp bu işi yapmak isteyen veya kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

  Eğitimin İçeriği

  TEMEL DEĞERLEME EĞİTİMİ

  KONU

  İÇERİK

  SÜRE

  DEĞERLEMEYE GİRİŞ

  1. Mevzuatta Değerleme

  2. Kavramlar (Değerleme, Değerleme Uzmanı, Değer-Fiyat-Maliyet, Değer Türleri)

  3. Etik Değerler

  4. Profesyonel Davranış Kuralları

  60 Dakika


  ŞİRKETLERDE İŞ AKIŞI

  1. Değerleme Süreci (Proses)

  2. Şirketlerde Değerleme Süreci

  3. Şirketlerde Değerlemedeki Oyuncular (Planlama, Değerleme, Kontrol, İş Geliştirme)

  4. Oyuncuların Görev ve Sorumlulukları

  60 Dakika

  DEĞERLEME PROSESİ

  1. Değerleme Aşamaları

   1. Değerleme Öncesi Hazırlık Aşaması

   2. Değerleme Aşaması

    1. Tapu-Kadastro Aşaması

    2. Belediye (vd) aşaması

    3. Yer Görme Aşaması

    4. Çevre Analizi ve Veri Toplama

    5. Rapor Yazım Aşaması

   3. Değerleme Sonrası Aşama

  90 Dakika

  TAPU-KADASTRO ARAŞTIRMASI ve BELGE TANIMA-YORUMLAMA

  1. Tapudaki Kütükler

  2. Kütüklerdeki Sayfalar

  3. Önemli Takyidatlar

  4. Tapu Senetlerinin Yorumlanması

  5. Takyidatların Raporlardaki Yazım Standardı

  6. Kat İrtifak Projelerinin Önemi

  7. Trampa Riski ve Trampanın nasıl giderileceği

  90 Dakika

  BELEDİYE ARAŞTIRMALARI ve YASAL DURUM ANALİZİ, BELGE OKUMA-YORUMLAMA

  1. Temel Kavramlar

   1. İmar Planı ve Plan Türleri

   2. Yapılaşma Koşulları ile ilgili Temel Bilgiler

   3. Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi

   4. Yapı Tatil Tutanağı, Encümen Kararları, Mahkeme Kararları

   5. Mimari Projelerin Önemi

  2. Bir Yapının Doğuşu (Hangi aşamada hangi belgeler)

  3. Belgelerin Yorumlanması

  4. Elde Edilen Bilgilerin Raporlardaki Yazım Standardı

  120 Dakika

  RUHSATSIZ YAPILARDA DEĞERLEME

  1. Ruhsatsız yapılarda Değerleme

  2. Kat Fazlalıklarında Değerleme

  3. Oturum Alanındaki Büyümelerde Değerleme

  60 Dakika

  RİSKLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  1. Değerleme Uzmanını Bekleyen Riskler

  2. Olumsuz Davranışlar (Rüşvet Teklif Edilmesi)

  3. Yanlış Yer Tespiti

  30 Dakika

  DEĞERLEMEDEKİ DİĞER TANIMLAR

  1. Satış Kabiliyeti

  2. Değeri Etkileyen Faktörler

  3. Değerlemeyi Olumsuz Etkileyen Faktörler

  4. Varsayımlar ve Hipotetik Koşullar

  5. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

  6. Konumu-Özellikleri-Çevresi

  7. Ana Taşınmaz-Bağımsız Bölüm Tanımlaması

  8. Ulaşım Tanımlaması

  60 Dakika

  DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  1. Satışların Karşılaştırması Yöntemi

   1. Yöntemin Tanımı

   2. Uygulanabilirliği ve Kısıtlamaları

   3. Düzeltmeler ve Düzeltmenin Sayısal Uygulanması

   4. Yöntemin Nihai Sonucu

   5. Örnek Arsa ve Konut Değerlemesi

  2. Maliyet Analizi

   1. Arazi ve Arsa Değerlemesi

   2. Maliyet Tahmini

   3. Amortisman Kavramı

   4. Örnek Fabrika Uygulaması

  3. Gelir Yöntemi

   1. Tanımlar ve Formüller

   2. Gelir Gider Analizi

   3. Direkt Kapitalizasyon Yöntemi

   4. Getiri Kapitalizasyon Yöntemi

   5. Örnek Otel Uygulaması

  4. Geliştirme Yaklaşımı

   1. Proje Öngörüsü

   2. Maliyet Öngörüsü

   3. İş Planı ve Tamamlama Öngörüsü

   4. İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi ile Değer Tespiti

  240 Dakika

  UYGULAMA

  1. Saha Çalışması

   1. Tapu Kadastro İncelemesi

   2. Belediye İncelemesi

   3. Taşınmazın Yerinde İncelenmesi

   4. Taşınmazın Çevre Analizi ve Veri Toplama

  2. Ofis Uygulaması

   1. Sahada hazırlanan Çalışma Formunun Analizi

   2. Verilerin Analizi ve Değer Takdiri

   3. Ortak Rapor Dili İle Raporların  Eğitim Günleri

  Cumartesi

  10.00-14.00 / 15.00-19.00


  Pazar

  10.00-14.00 / 15.00-19.00


  Pazartesi

  09.00-18.00


 • » İleri Değerleme Teknikleri

  Bu eğitimin amacı İleri Değerleme Tekniklerini kullanarak, daha zor, daha karmaşık Mix-Use Yapıların değerleme raporlarının hazırlanması için gerekli yeterliliği kazandırmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcı (kursiyer) SPK mevzuatına tabi değerleme faaliyetlerinde kullanılması gereken veya özel raporlarda kullanılan yöntemler aktarılmaktadır. Bu tür raporlar değere odaklanan raporlar olmayıp, nihai değere giden yollara odaklanmaktadır ve değişik tür gelir getiren taşınmazların değerlemesi üzerinde durmaktadır.

  Bu eğitime katılanların Temel Değerleme Eğitimini alması veya sektörde en az 1 yıllık deneyime sahip olması önerilmektedir.

  Programın İçeriği

  İLERİ DEĞERLEME TEKNİKLERİ

  KONU

  İÇERİK

  SÜRE

  İLERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  1. Değerleme Yöntemlerine Genel Bakış

   1. Karşılaştırma Yöntemi

   2. Maliyet Analizi

   3. Gelir Yöntemi

   4. Geliştirme Yaklaşımı

  2. İndirgenmiş Nakit Akışı ve Paranın Zaman Kavramı

  3. Etkin ve verimli kullanım analizi

   1. Tanım

   2. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi Testleri

   3. Uygulama

  4. Turistik Tesis Değerlemesi

   1. Maliyet Analizi İle Değerleme

   2. Karşılaştırma Yaklaşımı İle Değerleme

   3. Gelir Yaklaşımı İle Değerleme

   4. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin Uyumlaştırılması ve Nihai Değer Takdiri

  5. Akaryakıt İstasyonu Değerlemesi

   1. Maliyet Analizi İle Değerleme

   2. Karşılaştırma Yaklaşımı İle Değerleme

   3. Gelir Yaklaşımı İle Değerleme

   4. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin Uyumlaştırılması ve Nihai Değer Takdiri

  6. AVM Değerlemesi

   1. Maliyet Analizi İle Değerleme

   2. Karşılaştırma Yaklaşımı İle Değerleme

   3. Gelir Yaklaşımı İle Değerleme

   4. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin Uyumlaştırılması ve Nihai Değer Takdiri

  7. Diğer Gelir Getiren Taşınmazların Değerlemesi

  8. En İyi Kullanım Analizi (best-use)

   1. Kullanım Alternatifler

   2. Maliyet-Gelir İlişkisi

   3. Karar Verme

  CUMARTESİ


  Eğitim Günleri

  Cumartesi veya Pazar

  10.00-14.00 / 15.00-19.00

 • » Fizibilite Analizleri

  Bu eğitimin amacı gayrimenkul fizibilitesi ele alınmaktadır. Eğitimde proje kavramı, yatırım kavramı, yatırım projelerinin seçimi ve değerlendirilmesi ele alınmaktadır. Eğitimde ayrıca yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemler, değişik yatırım projelerini değerlendirmek ve alternatif yatırım projelerini kıyaslayarak yatırım projeleri arasında seçim yapmakla ilgili uygulamalar ele alınmaktadır.

  Bu eğitime katılanların Temel Değerleme Eğitimi İle Birlikte İleri Değerleme Teknikleri Eğitimini alması veya sektörde en az 3 yıllık deneyime sahip olması önerilmektedir.

  Programın İçeriği

  DEĞERLEME VE FİZİBİLİTE

  KONU

  İÇERİK

  SÜRE

  FİZİBİLİTE ve DEĞERLEME

  1. Proje Kavramı

  2. Gayrimenkul Piyasaları

  3. Genel Fizibilite Kavramı

  4. Fizibilitedeki Yaklaşımlar

  5. Fizibilitede Proses

  6. Proje Seçenekleri Yapılabilirlikleri ve Karar Verme

  7. Mali Analiz

  8. Değerlendirme Teknikleri

   1. Paranın Zaman Değeri

   2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler

    1. Ortalama Verimlilik Yöntemi

    2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi

   3. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler

    1. Net Bugünkü Değer Yöntemi

    2. Karlılık İndeksi

    3. İç Karlılık Oranı

  9. Risk Kavramı

  10. Örnek Uygulamalar

   1. AVM Uygulaması

   2. OTEL Uygulaması

   3. REZIDANS Uygulaması

   4. Karma Uygulama

  PAZAR


  Eğitim Günleri

  Cumartesi veya Pazar

  10.00-14.00 / 15.00-19.00

 • » Değerleme Esasları - SPK Sınavına Yönelik

  Bu eğitimin amacı, uzmanlık alanımız olan Gayrimenkul Değerlemesi konusunda, SPK sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik, DEĞERLEME ESASLARI sınavında başarılı olabilecek yeterliliği sağlamaktır. Bu eğitimde değerleme ile ilgili tüm bilgiler aktarılıp, daha önce sınavda çıkmış sorular çözülür. Eğitime sınava girecek olan tüm adaylar katılabilir.

  Programın İçeriği

  SPK SINAVINA YÖNELİK DEĞERLEME ESASLARI

  KONU

  İÇERİK

  SÜRE

  TANIMLAR

  1. Değerleme ve Değerleme Uzmanı

  2. Değerleme ve Değerlendirme Kavramı

  3. Değerlemenin Kullanım Amaçları

  4. Değerin Doğası: Değer-Fiyat-Maliyet

  5. Değer Faktörleri

  6. Değer Türleri

  7. Gayrimenkul Piyasası

  8. Para ve Sermaye Piyasaları

  120 Dakika

  ARSA ve ARAZİ KAVRAMI

  1. Arsa ve Arazi Kavramı

  2. Bina ve Yapılandırmalar

  3. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

  90 Dakika

  DEĞERLEME PROSESİ

  1. Değerleme Prosesi ve Verilerin Analizi

   1. Problemin Tanımı

   2. İşin Kapsamı

   3. Verilerin Toplanması

   4. Mülkiyet Tanımlaması

   5. Veri Analizi

   6. Değerleme Yöntemleri

   7. Uyumlaştırma ve Son Değer Takdiri

   8. Raporlama

  90 Dakika

  SATIŞLARIN KARŞILAŞTIRMASI

  1. Satışların Karşılaştırması Yaklaşımı

  2. Karşılaştırma Birimleri ve Düzeltme Uygulaması

  3. Yöntemin Uygulanması

  90 Dakika

  MALİYET ANALİZİ

  1. Arsa/Arazi Değerlemesi

  2. Maliyet Yaklaşımı

  3. Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

  4. Amortismanın Tahmin Edilmesi

  90 Dakika

  GELİR KAPİTALİZASYON YÖNTEMİ

  1. Gelir Kapitalizayonu Yaklaşımı ve Formüller

  2. Gelir Gider Analizi

  3. Direkt Kapitalizasyon

  4. Getiri Kapitalizasyonu

  5. İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi

  240 Dakika

  UDES’e GENEL BAKIŞ

  1. Uluslar arası değerleme standartları

  2. Standartlar

  3. Uygulamalar

  4. Kılavuz Notları

  60 Dakika

  ÇIKMIŞ SORULAR

  1. Sınavda Çıkmış Soruların Çözülmesi

  180 Dakika

Kayıt için Tıklayın