• » Hakkımızda

  AKTİF Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ "bağımsızlık ve güvenilirlik" ilkelerinden yola çıkarak SPK'nın değerleme sektöründeki düzenlemelerine uygun olarak daha kurumsal bir yapı ile 2005 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde hizmet verme kapasitesi, uzman kadrosu, etik değerlere bağlılığı, hızlı hizmet anlayışı, ulusal ve uluslararası yetkin kurumların standartlarına uygunluğu ile "eksiksiz" değerleme ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir.

  Şirketimiz bu hizmeti verirken müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini, etik anlayışla, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden karşılamak üzere hizmet vermeyi ve hizmetin kalitesini sürekli geliştirmeyi,

  Alanında en iyi hizmet vermek için çalışan, müşteri güvenini kazanmış, lider bir gayrimenkul değerleme şirketi olmak ilkesiyle yasal mevzuat doğrultusunda Değerleme Standartlarına uygun, etik anlayışa sahip, objektif esaslarla en üst kalitede hizmet vermeyi,

  Müşterilerimize; bağımsız çalışma anlayışı içinde objektif, zamanında ve doğru hizmet vererek müşteri memnuniyetini arttırmayı,

  Hizmet kalitemizin temel unsuru olan çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine destek vermeyi ve iyi bir çalışma ortamı sunmayı,

  Kalite Yönetim Sisteminin AKTİF Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ bünyesinde benimsenmesini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

  • » SPK Lisansımız;

   Yalnızca değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Temmuz 2005'te kurulan firmamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı tebliğine uygun olarak 26 Şubat 2008'de "Kurul Listesi"ne alınmıştır.


  • » BDDK Onayımız;

   4 Temmuz 2011 tarihi itibari ile "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
   Hakkında Yönetmelik" gereği şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yetkilendirilmiştir.

  • » Mesleki Sorumluluk Sigortamız; (Anadolu Sigorta)

   Şirketimiz; faaliyet konusu gayrimenkul değerleme ve danışmanlık alanında hazırladığı raporlarda oluşabilecek olası risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır. Poliçenin bitiş tarihi 28.04.2012 olup poliçe bitiş tarihinde uzatılmaktadır.

  • » ISO9001:2008 Belgemiz;

   Kaliteyi ilke edinen şirketimiz 31.01.2011 tarihinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.

  • » Ticaret Sicil Belgemiz;

  • » Marka Tescil Belgesi;

 • » Misyon - Vizyon

  • » Misyonumuz;

   Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre güvenilir, deneyimli ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güç ile hızlı ve yaratıcı stratejilerle güvenilirlik ve bilimsellik ilkelerimiz doğrultusunda hizmet vermektir. Mimar, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Şehir Plancısı, Gemi İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Ekonomistlerden oluşan deneyimli ve lisanslı değerleme uzmanları kadromuzla bağımsız, tarafsız değerleme ve danışmanlık hizmeti sunarak hizmet verdiğimiz firmaların rekabet gücünün ve karlılıklarının artmasına katkıda bulunmaktır.

  • » Vizyonumuz;

   Türkiye’nin en çok güvenilen ve en saygın gayrimenkul değerleme ve danışmanlık şirketi olmak ve sahip olduğumuz potansiyeli kullanarak müşterilerimize en verimli çözümü sunmak için geleceğin yapılandırılmasında müşterilerimizle birlikte ilerlemektir.

  • » Farkımız;

   • AKTİF Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini, etik anlayışla, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden karşılamak üzere hizmet vermekte ve hizmetin kalitesini sürekli geliştirmekte,
   • Alanında en iyi hizmeti vermek için çalışan, müşteri güvenini kazanmış, lider bir gayrimenkul değerleme şirketi olmak ilkesiyle, yasal mevzuat doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun, etik anlayışa sahip, objektif esaslarla, en üst kalitede hizmet vermekte,
   • Müşterilerimize, bağımsız çalışma anlayışı içinde objektif, zamanında ve doğru hizmet vererek müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlamakta,
   • Hizmet kalitemizin temel unsuru olan çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine destek vermek ve iyi bir çalışma ortamı sunmakta,
   • Verilen hizmetin kalitesini sürekli kılmak ve yükseltmek için kadrolu çalışanlarını ve çözüm ortaklarını dönüşümlü olarak 6 ayda bir sürekli eğitimden geçirmektedir.

  • » Değişmez İlkeler;

   • TARAFSIZLIK
   • BAĞIMSIZLIK
   • DÜRÜSTLÜK
   • BİLİMSELLİK
   • ARAŞTIRMACILIK
   • GİZLİLİK
   • GÜVENİLİRLİK
   • YETKİNLİK
   • HIZLILIK
   • GÖZLEMCİLİK
   • KARARLILIK
   • ÖNCÜLÜK
   • SORUMLULUK
   • ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA BAĞLILIK

 • » Organizasyon

  • » Yönetim Kurulumuz;

   Ahmet Ziya TOPSAKAL (Başkan)
   Canan TOPSAKAL (Üye)
   Hasan KIRCA (Üye)

  • » Kalite Güvence Sistemi Sorumlumuz:

   Hasan KIRCA

  • » Denetçimiz;

   Deniz ABAT (SMM)

  • » Sermayemiz:

   Şirketin kayıtlı sermayesi 280.000.-TL

  • » Şirket Ortaklarımız (Ticaret Sicil Gazetesi - 28 Mayıs 2012);

   Pay Sahibi Sermaye Miktarı Oranı Ünvanı
   Ahmet Ziya TOPSAKAL 160.000 TL % 20 Yönetim Kurulu Başkanı
   Canan TOPSAKAL 544.000 TL % 68 Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı
   Haldun BAŞ 80.000 TL % 10 Ortak
   Hasan KIRCA 8.000 TL %  1 Yönetim Kurulu Üyesi - Kalite Güvence Sistemi Sorumlusu
   Pınar ÖZDALKIRAN 8.000 TL %  1 Ortak

  • » Şirketin Lisanslı Uzmanları;

   Ahmet Ziya TOPSAKAL 400908 Yönetim Kurulu Başkanı-Sorumlu Değerleme Uzmanı-Mimar
   Canan TOPSAKAL 400695 Genel Müdür Yardımcısı - Sorumlu Değerleme Uzmanı
   Hasan KIRCA 900029 Kalite Güvence Sistemi Sorumlusu
   Haldun BAŞ 400261 Sorumlu Değerleme Uzmanı
   Kadri KORAY TUNÇYÜREK 403092 Sorumlu Değerleme Uzmanı

  • » Kontrol Birimimiz;

   Seniye AYDIN NADİR Mimar
   Hülya YAVUZ Mimar
   Belgüzar AKTAŞ İşletme
   Halil İbrahim ABDİOĞLU Mimar – Özel Projeler
   Koray TUNÇYÜREK Jeoloji Mühendisi-Özel Projeler
   Emre SOYGÜDEN Şehir ve Bölge Planlama

  • » İk Yöneticimiz

   Cihan BİLGİN - Proje Yönetmeni

  • » Planlama - Operasyon Birimimiz

   Cihan BİLGİN Planlama - Operasyon Yöneticisi
   Nilgün İMAMOĞLU Planlamacı
   Burcu SAPAZ Planlamacı

  • » Hukuk Müşavirimiz

   Avukat Pınar ÖZDALKIRAN

 • » Organizasyon Şeması

 • » Kalite Güvence Sistemi

  1.11.2006 tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak değerleme faaliyeti ve değerleme raporları ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde verilecek değerleme hizmeti ve değerleme raporlarının denetimi dâhil, değerleme faaliyeti ve raporlarının kalitesinin yükseltilmesi ve kontrolüne ilişkin ilke, usul ve esasları belirlenmesi amacıyla KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ kurulmuştur.

  Kalite Güvence Sisteminin oluşturulması ve işleyişinin belirlenmesi için İcrai Görevi Olmayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın HASAN KIRCA atanmıştır. Bu bağlamda Kalite Güvence Sisteminin çalışacağı ortamı düzenlenmiştir.

  Kalite Güvence Sistemi, şirketimizce yürütülen değerleme faaliyetlerinin ve hazırlanan tüm raporların, şirket politikasına, vizyon ve misyonuna uygun olarak, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile uyumlu olarak, değerleme sürecini ve rapor kalitesini maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli aksiyonun alınması ve bu amaç doğrultusunda bütün departmanlar arasındaki koordinasyonun sağlaması ve kalite güvencesinden sorumlu yönetim kurulu üyesinin gözetiminde uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

  Kalite Güvence Sistemi yılda bir kez gözden geçirilecek ve gözden geçirme sonuçları internet sitesinden (www.aktifgd.com.tr) duyurulacaktır.

 • » Sürekli Bilgilendirme Formu

 • » Çalışma Bölgelerimiz

 • » Referanslar

  • » FİNANS ŞİRKETLERİ

   » MNG FACTORING AŞ
   » ASSAN FİNANS
   » MNG LEASING AŞ
   » YAPI KREDİ LEASING
   » DÜNYA MENKUL DEĞERLER AŞ
  • » BANKALAR

   » HALKBANK
   » ANADOLUBANK
   » TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
   » DENİZBANK
   » KUVEYTTÜRK

  • » KURUMLAR

   » ALİME BİNTİ EBUBEKİR VAKFI
   » SİSTEM VAKFI
   » AVRUPA EĞİTİM VAKFI
   » SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
   » AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   » TAKSİM HASTANESİ VAKFI
   » BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   » TARİŞ
   » ERESİN OTEL
   » TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FORMU
   » HİLAL EĞİTİM VAKFI
   » TÜRK EĞİTİM VAKFI
   » İHLAS VAKFI
   » YOL-İŞ SENDİKASI
   » İSTANBUL TİCARET ODASI

  • » ANONİM ŞİRKETLER

   » AKYOL MICIR VE MERMER SAN. TİC. AŞ
   » GÜL-İN. TURZM. İNŞ. TİC.SAN AŞ
   » ASLAN SAAT A.Ş.
   » İZ BASKI SAN. TİC. AŞ
   » BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİC. AŞ
   » KORAY YAPI END. TİC. AŞ
   » BURCU GIDA KONSERVECİLİK SALÇA AŞ
   » LİKİT KİMYA SAN AŞ
   » CİHAN İNŞ. MÜH. SAN. TİC. AŞ
   » MNG HOLDİNG AŞ
   » DANİŞMENT MAKİNA SAN. AŞ
   » MNG SULAMA AŞ
   » DORUK UNA DEĞER KATMA GIDA SAN TİC. AŞ
   » MULTİNET KURUMSAL HİZ. AŞ
   » DÜNDAR İNŞ. TİC. SAN. AŞ
   » REDOKS KİMYA KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. AŞ
   » EMEK İNŞ. İŞLT. AŞ
   » RENAULT TRUCKS TÜRKİYE TİC. AŞ
   » ÜNİVERSAL MAK. VE ISI SAN. AŞ
   » STFA MAKİNA KİRALAMA TİC. AŞ
   » ÜRETEN KİMYA SAN.TİC. AŞ
   » ŞAHİN ÇELİK SAN. AŞ

  • » DİĞER ŞİRKETLER

   » ADIM PLASTİK
   » AKTAŞ EĞİTİM. İNŞ. TURZM. LTD.ŞTİ.
   » ATILGAN DOĞRAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
   » AYAN NAKLİYAT
   » BALİNLER
   » BİLLUR PETROL
   » BORUSAN MAK. SERVİS
   » ÇEKMİ GRUP
   » GÜMÜŞ TEKSTİL
   » GÜNAL İNŞ.
   » GÜNEŞ GIDA TEKSTİL
   » GÜNEY İNŞ.
   » GÜRSAŞ
   » HATİPOĞLU MAT. » DEÇA HİJYENİK VE TEM. HİZ. TEKS. SAN. TİC.
   » DE-HA İNŞAAT
   » DENİZLER AKARYAKIT MADENCİLİK
   » DIGICOM ELEKTRONİK
   » DORPA FIRINCILIK ÇÖZÜMLERİ
   » DÜNYA GÖZ HASTANESİ
   » ELUMATEC
   » ENSAR GEMİ YAN. SAN. LTD. ŞTİ
   » GİS İNŞ. MAD.
   » GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT
   » NKD REKLAM DAN. TİC. LTD. ŞTİ. » OM-AR TEKSTİL
   » ÖMÜR ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
   » ÇENGELKÖY KÖYBÜKÜ BOSPHORUS TÜR VE RST. HİZ.
   LTD. ŞTİ

 • » Stratejik Ortaklarımız

  » PROMART

  » DENİZ ABAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

  » PINAR ÖZDALKIRAN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

  » RENKLİ KARE

 • » Linkler