• » Değerleme Hizmetlerimiz

  • » Gayrimenkul ile İlgili Değerleme Hizmetlerimiz

   • Arsa/Arazi Değerlemesi
   • Konut Değerlemesi
   • Ticari Mülklerin (Fabrika, Plaza, Akaryakıt İstasyonu) Değerlemesi
   • Tarımsal Mülklerin Değerlemesi
   • AVM Değerlemesi
   • Turistik Tesislerin Değerlemesi (Otel-Motel-Pansiyon ve Golf Tesisleri vs)
   • Lojistik Tesisler için Değerleme
   • Rekreasyon Alanlarının Değerlemesi
   • Eğitim ve Sağlık Tesisleri Değerlemesi
   • Miras Paylaşımları için Değerleme
  • » Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi

   • Kira Değerlemesi
   • Üst Hakkı Değerlemesi
   • Yeraltı Kaynaklarının Değerlemesi

  • » Makine ve Ekipmanlar ile İlgili Değerleme Hizmetlerimiz

   • Makine ve Ekipman Değerlemesi
   • Gemi, Tersane, Liman, Marina Değerlemesi • Çimento Tesislerinin Değerlemesi
   • Rafinerilerin Değerlemesi
   • Araç ve İş Makinesi Değerlemesi

  • » Şirketlere Yönelik Değerleme

   • Şirket Birleşme, Ayrılma, Devretme, Tasfiye için Değerleme
   • Defter Değeri için Değerleme
   • Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi
   • Duran Varlıklar için Değerleme
   • Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü için Değerleme

 • » Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Fizibilite Raporları
  • Proje Şerefiyelendirme Raporları
  • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
  • Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi
  • Yer Seçme ve Belirleme Analizleri
  • Hukuki Durum Tespiti
  • Kentsel Dönüşüm Projelerinde Değerleme
  • İnşaat Seviye İlerleme Raporları
  • Pazar Analizi
  • Teknik Durum Tespiti

 • » Hizmet Verilen Sektörler

  • Halka Açık Anonim Şirketleri
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
  • Banka ve Finans Kuruluşları
  • Bayilik Teşkilatına Sahip Kuruluşlar
  • Kamu Kurumları
  • Özelleştirmeler
  • Bireysel Yatırımcılar
  • Yabancı Yatırımcılar
  • Mahkemeler
  • Mali Müşavirler
  • Hukuk Büroları
  • Bağımsız Denetim Şirketleri
  • Dernekler, Vakıflar
  • Şirket Birleşme, Ayrılma, Devir veya Tasfiye İşlemleri